Vấn Nạn Bán Phá Giá Và Cơ Hội Kinh Doanh Bình Đẳng!

Bán phá giá là một vấn nạn không mới và cũng không cũ trong mọi lĩnh vực kinh doanh và là một vấn đề gây nhức nhối tại thị trường Việt Nam!

Mục lục

Bán phá giá để tối đa hóa lợi nhuận hay thực hiện chiến lược thị trường có tính chất cạnh tranh không lành mạnh đang ngày một biến tướng và mất kiểm soát, cho dù bán phá giá với mục đích nào cũng cần được lên án, ngăn chặn và bài trừ.

Đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh và để đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh, hợp tác và cạnh tranh văn minh, mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trong quá trình hoạt động, mọi doanh nghiệp cần tôn trọng và tuân thủ đúng và đủ quyền lợi, quy định đã đồng thuận khi ký kết trong hợp đồng.

Tất cả những trường hợp vi phạm chính sách hợp đồng đã ký kết, Công ty Y Dược VHN sẽ làm việc theo phương châm ”thấu tình đạt lý” để những trường hợp đáng tiếc không bao giờ xảy ra.

Mọi hành động bảo vệ khách hàng của Công ty Y Dược VHN đều vì mục tiêu chung và vì định hướng không thay đổi của chúng tôi khi bắt đầu cuộc hành trình mang tên “NỖ LỰC KINH DOANH BẰNG SỰ TỬ TẾ”.

Bài viết liên quan

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *