AGTA GemFair 2020 at the Tucson Gem Show

Mayer & Watt’s tagline this year may have been #SpotTheGecko but I found something else at their booth — this drool-worthy watermelon tourmaline slice.

Mục lục

Bài viết liên quan

Leave A Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *