Giỏ hàng

Giá trị cốt lõi

Nhân- : Làm việc đặt chữ Nhân lên đầu, phải biết người, biét ta, biết chúng sinh từ đó biết yêu thương, thông cảm cho mọi người.

Nghĩa – : là quên đi cái tôi vị tư, là vị tha, luôn nghĩ tới lợi ích của người khác trước, duy trì đạo nghĩa, đạo lý từ đó lấy thành công của khách hàng là thành công của doanh nghiệp, thành công của từng cá nhân là thành công của tập thể.

Lễ - : doanh nghiệp nào cũng cần có chữ lễ trong đó, mọi người làm việc trên cơ sở tôn trọng nhau, biết trên biết dưới, biết đóng góp để cùng nhau phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm.

Trí – : Làm gì cũng phải có lý trí, phải sáng suốt, phải thông tuệ, không vì lợi ích mà bán rẻ uy tín, nhân cách bản thân.

Tín – : Làm gì cũng phải giữ uy tín, không được gian dối, phải giữ được long tin với khách hang, với nhân viên và với cộng đồng.

Đội ngũ cán bộ nhân viên VHN tham gia đào tạo về sản phẩm mới tại Israel

Facebook Top